Kobingo

Kobingo är en komisk avart av spelet, som bara går att spela under sommarhalvåret och föredragsvis på landet där det finns tillgång till åkrar och kor. Innan spelet börjar så har arrangören målat upp ett stort rutnät över gräsmattan där varje fält är markerat med ett nummer. Alla intresserade spelare får sedan köpa varsin ruta, och när spelet sedan drar igång så handlar det om att hålla tummarna för att kossan ska uträtta sina behov på just den numrerade ruta man har satsat pengar på. Den person som satsat på rutan som avföringen landar på, vinner omgången.

Spelformen kan variera något genom att man inte själv får välja vilket numrerat fält man vill ha, utan att man istället blir tilldelad ett nummer men också genom att man får spela på mer än en ruta.

Spelet hör mest hemma i svenska bondelandskap och i Storbritannien och är ett välkommet tillskott till marknader för de flesta, medan andra menar att det är förnedrande för kossorna och förkastar spelformen helt.